mars 26, 2010

Snödroppar i vatten....
_._
Snödroppar i gamla blad
från Funkia.
_._
Snödroppar i snö

Tänkvärt.
Frukta inte en klok fiende,
frukta en dum vän.
_._

mars 24, 2010

Vår tofflor på....
_._
trots blötan åker tofflorna på
nu börjar trädgårdsåret.
Rabatter ska ränsas
och ogräs ryckas upp.
Grus ska sopas av plattorna
och gräsmattan krattas ren från pinnar.
_._
Tänkvärt.
Man är en produkt av sin tid.
_._

mars 21, 2010

Vatten, vatten....
_._
bara vanligt vatten.
_._
Tidigare hade vi mycket snö,
nu har vi mycket vatten.
Pumpen till vattenfallet funkar bra
för att hålla vattnet från husen.

Skogens vatten rinner ner i trägården.
Tjälen finns ännu kvar i marken
släpper inte igenom vatten.
_._
Tänkvärt.
Vi blir lyckliga först när vi inte
utgår från att meningen med livet
är att bli lyckliga…
_._

mars 14, 2010

Gymmet...
_._
Mannen i huset har sitt gym här,
utan vedklyv, endast en yxa och handkraft.
_._

Ett pass här ger bra motion för dagen.

Tänkvärt.
Det finns män som får andra att känna sig små,
men verkligt stor
är den som får var och en att känna sig som stor.
_._

mars 11, 2010

Längtar....
_._
efter gula solvarma krokus,
efter surrande yrvakna bin
som letar vårens första nektar.
_._
Tänkvärt.
Njutning gör en erfaren,
medan smärta är en erfarenhet.
_._

mars 09, 2010

Vinterståndare...
sprider sina fröer över snön
när solen skiner som varmast.
Förhoppningsvis blir det fler
kungsljus, kardvädd, johannesört
och röllika.
_._
Tänkvärt.
Tiden är den ända resurs
som inte kan förnyas.
_._

mars 06, 2010

Mars...
2009 nyplanterad kruka.
Vi tyckte då att det var vågat,
allt gick bra.
Påskliljor och violer är tåliga.
_._
Mars 2010
Ingen tanke på
att plantera vårblommor.
_._
Tänkvärt.
Om du inte kan styra din tid
kan du inte styra något alls.
_._

mars 04, 2010

Avfall...miljöfarligt.
_._
Hela den stora staden är full av miljöfarligt avfall,
ja hela Sverige är täckt av miljöfarligt avfall.
_._
Att dumpa snö i älven är inte att tänka på,
nej ingen dispans för det.
_._
Det miljöfarliga avfallet dumpas på
Kongahällatomten bl.a.
Där rinner smältvattnet ner i bäcken
som rinner ut i älven
som rinner ut i HAVET.
SNACKA OM DUBBELMORAL.
_._
Vår snöhög får "Gumman Tö" ta hand om.
_._
Tänkvärt.
Att alltid vara en liten smula barn,
det är att vara verkligt vuxen.
_._

mars 02, 2010

Tö....äntligen.
_._
Mars solen kastar sina varma strålar mot snön,
målar med skuggor ett blåskimrande landskap.
_._

Nu kan vi njuta av solen
som snabbt värmer sandkornen
vilka skjunker ner mot marken.
_._
Dagsmejan äter sig in i snön mer och mer.
Skapar härliga former både på gräset
och i snön.
_._
Tänkvärt.
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara längre tid.
_._